Në kuadër të themelimit të tre fakulteteve të reja pranë Universitetit ‘Nënë Tereza’ në Shkup

Shkup, 31.01.2023 Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup sot ka përfunduar me suksese përpilimin e elaborative për akreditimin e Programeve studimore në tre fakultetet e reja të UNT-së.

Fakulteti Ekonomik do të ketë këto programe studimore:

– Financa dhe kontabilitet

– Marketing dhe menaxhment

– Dogan, shpedicion dhe sigurime

Fakulteti Juridik do të ketë këto programe studimore:

– Studimet e drejtësisë

– Kriminalistikë

Fakulteti i Shkencave Humane do të ketë këto programe studimore:

– Gjuhë dhe letërsi angleze

– Gjuhë dhe letërsi gjermane

– Përkthim shqip – maqedonisht dhe anglisht,

– Përkthim shqip – maqedonisht dhe gjermanisht dhe anasjelltas

Gjithashtu Fakulteti i Shkencave Sociale do të ketë një program studimorë më shumë: Psikologjinë, ndërsa Fakulteti i Shkencave Informatike do të ketë programin studimor: Programim i aplikuar.

By