Në suaza të ligës ndëruniversitare në futsal, Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup korri fitore ndaj Universitetit ‘Shën Kirili dhe Metodi’ me rezultate 6:4.

Ekipin përfaqësues të UNT-së në futsal e udhëhoqi Doc. Dr. Agon Saiti dhe Mr.Muhamer Abdullahu ndërsa garat në futsall zhvillohen nën ombrellën e Faderatës të Sporteve Universitare në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

By