Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Inxhinieri e komunikacionit dhe transportit (1 vjeçar)
Cikli i studimeve: Cikli i dytë
Kredi ECTS: 60

Transporti 1vjecar