Inxhinieri e komunikacionit dhe transportit (2 vjeçar)

VITI PARË 

Semestri 1

Semestri 2

Sistemet e menaxhimit të projektit 

Menaxhimi në kohë reale 

Kontrollorët logjikë të programueshëm 

Hulumtimi operativ 

Ekonomia e Aplikuar 

Robotika 

Përpunimi dixhital i sinjalit 

Inteligjence artificiale 

Financa për Inxhinierët 

Sipërmarrje 

VITI DYTE

Semestri 3

Semestri 4

Sistemet autonome të drejtimit të automjeteve 

Menaxhimi inteligjent 

Sensorët dhe aktivizuesit 

menaxhimin e projektit 

Automatizimi i procesit të matjes dhe përpunimit 

Ndërfaqet njeri-makinë 

Automatizimi i mjeteve motorike 

Pajisjet industriale IoT 

Menaxhimi i burimeve të rinovueshme të energjisë 

Punimi i magjistraturës 

Lendet Zgjedhore

Hulumtimi operativ 

Ekonomia e Aplikuar 

Financa për Inxhinierët 

Sipërmarrje 

Menaxhimin e projektit 

Automatizimi i procesit të matjes dhe përpunimit 

Pajisjet industriale IoT 

Menaxhimi i burimeve të rinovueshme të energjisë