Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Inxhinieri e komunikacionit dhe transportit (2 vjeçar)
Cikli i studimeve: Cikli i dytë
Kredi ECTS: 120

 

Transporti 2vjecar