𝐑𝐞𝐬𝐧𝐣ë, 𝟐𝟏 𝐩𝐫𝐢𝐥𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟏 – Në kuadër të aktiviteteve të prezantimit të programeve studimore të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup, Fakulteti i Shkencave Teknike prezantoi para maturantëve të shkollës së mesme “Car Samoil” në Resnjë, platformën studimore të drejtimeve që përmban UNT.

Për shkak të mbrojtjes nga masat kundër pandemisë globale Covid19, prezantimi u mbajt në formë online përballë maturantëve të Resnjës, ndërsa atë e zhvilluan pedagoget e drejtimeve teknike Doc.Dr. Olivera Petrovska si dhe Doc.Dr. Monika Lutovska, duke dhenë qasje më të lehtë mbi drejtimet e UNT-së në veçanti ato të Fakultetit të Shkencave Teknike.

Maturantët gjithashtu u informuar dhe në lidhje me programet e studimit duke filluar nga Inxhinieria e transportit dhe komunikacionit, Inxhinierisë mekanike dhe menaxhmentit, Inxhinierisë për mbrojtje të ambientit të punës dhe jetesës, Mekatronikë dhe Sistemet elektroenergjetike, Doganë dhe shpedicion si dhe duke iu ofruar pasqyrë më të detajuar mbi pajisjet laboratorike studimore, sqarim dhanë dhe mbi mënyrën e studimit dhe mundësitë e punësimit.

Për të gjitha informacionet e mëtejme në të ardhmen, atyre u është ofruar faqja elektronike e UNT-së http://unt.edu.mk/sq/ ku ata mund të ndjekin të gjitha ngjarjet dhe promovimet dhe konkurset për regjistrim në vitin e ri akademik 2021/2022.

resnje 3 _resnje 2 resnje 1

By