𝐒𝐓𝐔𝐃𝐄𝐍𝐓𝐉𝐀 𝐊𝐎𝐒𝐎𝐕𝐀𝐑𝐄 𝐒𝐀𝐃𝐈𝐉𝐄 𝐆Ë𝐑𝐁𝐄𝐒𝐇𝐈, 𝐌𝐀𝐆𝐉𝐈𝐒𝐓𝐑𝐉𝐀 𝐌Ë 𝐄 𝐑𝐄 𝐄 𝐔𝐍𝐓-𝐒Ë

Në hapësirat e Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup, kandidatja për magjistër në drejtimin Matematikë-Informatikë për mësimdhënie, Sadije Gërbeshi, me sukses mbrojti temën e magjistraturës.
Sadije Gërbeshi temën e magjistraturës të titulluar: “Integrimi numerik i funksioneve dhe krahasimi i zgjidhjeve analitike përmes softuerëve të ndryshëm arsimor” e mbrojti para komisionit në përbërje: Doc. Dr. Teuta Jusufi- Zenku, Doc. Dr. Egzona Iseni-Rexhepi, Assoc.Prof. Dr. Aleksandar Dimovski.
Sadije Gërbeshi është një nga studentët e shumtë nga Republika e Kosovës, që studiojnë në UNT në ciklin e parë dhe të dytë.