Nga dita e sotme (e hënë) vijojnë regjistrimet në afatin e dytë në pesë fakultetet e Universitetit ‘Nënë Tereza’ në Shkup, universitet i vetëm publik në gjuhën shqipe në kryeqytet.
Afati i dytë i regjistrimit zgjat nga data 13 shtator (e hënë) deri më datën 16 shtator (e enjte).
UNT maturantëve u ofron programe studimore në këto fakultete:
𝐅𝐚𝐤𝐮𝐥𝐭𝐞𝐭𝐢 𝐢 𝐍𝐝𝐞̈𝐫𝐭𝐢𝐦𝐭𝐚𝐫𝐢𝐬𝐞̈ 𝐝𝐡𝐞 𝐀𝐫𝐤𝐢𝐭𝐞𝐤𝐭𝐮𝐫𝐞̈𝐬
𝐅𝐚𝐤𝐮𝐥𝐭𝐞𝐭𝐢 𝐢 𝐒𝐡𝐤𝐞𝐧𝐜𝐚𝐯𝐞 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐤𝐞
𝐅𝐚𝐤𝐮𝐥𝐭𝐞𝐭𝐢 𝐢 𝐒𝐡𝐤𝐞𝐧𝐜𝐚𝐯𝐞 𝐓𝐞𝐤𝐧𝐢𝐤𝐞
𝐅𝐚𝐤𝐮𝐥𝐭𝐞𝐭𝐢 𝐢 𝐒𝐡𝐤𝐞𝐧𝐜𝐚𝐯𝐞 𝐓𝐞𝐤𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐣𝐢𝐤𝐞
𝐅𝐚𝐤𝐮𝐥𝐭𝐞𝐭𝐢 𝐢 𝐒𝐡𝐤𝐞𝐧𝐜𝐚𝐯𝐞 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞

By