Sot në Bibliotekën e UNT-së u bë pranimi i një pjese të librave të autorit Prof.dr. Xhemaludin Idrizi, profesor universitar në pension. Idrizi tha se ishte dëshira e tij, që edhe studentët e UNT-së të kenë çasje në librat e tij të shkruara gjatë vitesh.

Përgjegjësi i bibliotekës së UNT-së, Prof.dr. Mustafa Ibrahimi në emër të stafit dhe studentëve të UNT-së, autorit prof. dr. Xhemaludin Idrizi i shprehu falënderim për materialin e dhuruar Bibliotekës së UNT-së, me titujt e librave:

1. Mikrotoponimia e Karshiakës së Shkupit (2003) – 3 kopje

2. Mikrotoponimia e Dervenit të Shkupit (2019) – 4 kopje

3. Përmbledhje studimesh në fushë të Albanologjisë (2020) – 5 kopje

4. Përralla popullore shqipe të Karshiakës së Shkupit (2020) – 5 kopje

Këto vepra pasurojnë fondin e bibliotekës dhe ndihmojnë në zhvillimin e procesit edukativo-arsimor dhe hulumtues të studentëve dhe stafit akademik në kuadër të UNT-së.

By