Shkup, 31.01.2023 – Rektori i Universitetit ‘Nënë Tereza’ në Shkup Prof.dr. Izet Zeqiri i shoqëruar nga përgjegjësi i Zyrës për Cilësi Prof.dr. Zoran Trifunov priti sot në një takim pune rektorin e Universitetit Amerikan Kolegj në Shkup (University American College Skopje), Prof.dr. Marjan Bojaxhiev.

Gjatë takimit dy rektorët biseduan lidhur me gjendjen e përgjithshme në arsimin e lartë, mënyrat e avansimit të tij, si dhe thellimin e bashkëpunimit mes Universitetit ‘Nënë Tereza’ në Shkup me Universitetin ‘Amerikan Kolegj’ në Shkup.

Dy rektorët diskutuan mundësitë e bashkëpunimit për shkëmbimin e eksperiencave mësimorë e shkencore midis të dy universiteteve, me qëllim rritjen e nivelit shkencor e kërkimor, si dhe efiçencën e mësimdhënies, mënyrat e ndërtimit të programeve studimore, hulumtimin në kërkimin shkencor për fusha si dhe tema të interesit të përbashkët.

By