Inxhinieri e komunikacionit dhe transportit (1 vjeçar)

VITI PARË

Semestri 1

Semestri 2

Robotika celulare 

Menaxhimi inteligjent 

Sensorët dhe aktivizuesit 

Menaxhimin e projektit 

Menaxhimi i burimeve të rinovueshme të energjisë 

Ndërfaqet njeri-makinë 

Automatizimi i mjeteve motorike 

Sipërmarrjes 

Financa për Inxhinierët 

Pajisjet industriale IoT 

Lendet zgjedhore

Financa për Inxhinierët 

Sipërmarrje 

Menaxhimin e projektit 

Menaxhimi i burimeve të rinovueshme të energjisë 

Pajisjet industriale IoT