Trajnim njëditor:

Si të aplikojmë për punë praktike?

 

Vendi: A308, Ndërtesa e Rektoratit, Universiteti Nënë Tereza

Koha: 14:00 – 16:00

Data: 29.03.2018

 

Trajnimi ka për qëllim aftësimin e studentëve për të aplikuar në mënyrë të suksesshme dhe për të filluar punën praktike në institucionet dhe kompanitë me të cilat UNT ka marrëveshje bashkëpunimi.

Përmbajtja e trajnimit:

  • Përgatitja e CV-së,
  • Letër Motivimi, dhe
  • Aplikimi

 

Instruktor i trajnimit: Prof. Dr. Agim Mamuti, Fakulteti i shkencave teknike

 

Regjistrimi: dërgoni emrin dhe mbiemrin tuaj, si dhe programin studimor në email adresën: agim.mamuti@unt.edu.mk ose regjistrohuni tek Zyra e çështjeve studentore.

By