Në kuadër të projektit CBHE Erasmus+, ku Universiteti ” Nënë Tereza” është partner i plotë në konsorciumin e proektit të titutulluar EVIVA, që financohet nga Komisioni Evropian, u publikua Buletin i I-rë. Në vazhdim mund të gjeni tekstit e plotë te Buletini.

adobe-pdf-icon-logo-png-transparent