Qendra për ndërmarrësi, edukim dhe transfer të teknologjive organizon orë përgatitore për matematikë

mathemtics

SHQIPPPP

Share it with your friends...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn