Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup të premten organizon Seminarin e dytë shkencor ndërkombëtarë mbi Interkulturalizmin, me temë:

TRASHËGIMIA KULTURORE DHE INTERKULTURA SI UDHËRRËFYES I INTEGRIMEVE DHE KOHEZIONIT SOCIAL“MULTIKULTURALIZMI DHE DIALOGU INTERKULTUROR”,

Nëntemat e seminarit janë:

1. TRASHËGIMIA KULTURORE DHE INTERKULTURA NË ART E SHKENCË
2. TRASHËGIMIA KULTURORE DHE INTERKULTURA NË GJUHË DHE LETËRSI
3. TRASHËGIMIA KULTURORE DHE INTERKULTURA NË SHOQËRINË SHQIPTARE

Mysafir nderi në seminar është ministri i Kulturës Hysni Ismaili.

 

A4 – Programi i Seminarit II – 8 nentor 2019

By