Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup, me rastin e Ditës botërore të Shkencës organizoi seminar trajnimi me certifikatë për Bioinformatikë, me trajnues Profesor Massimo Daugeti nga Universiteti i Sassarit, Itali.

By