𝐒𝐡𝐤𝐮𝐩, 𝟎𝟐 𝐩𝐫𝐢𝐥𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟏 – Fakulteti i Shkencave Teknike, pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup, organizon 𝐃𝐢𝐭ë 𝐭ë 𝐡𝐚𝐩𝐮𝐫 më datë 𝟎𝟕 𝐩𝐫𝐢𝐥𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟏 ora 12:30,  për maturantët e shkollave të mesme.
Ky aktivitet me temë: “Sfidat e përzgjedhjes së karrierës profesionale”do realizohet edhe me prezencë fizike (deri më 25 persona duke iu përmbajtur rekomandimeve shëndetësore) po dhe në formën online, ligjerues i punëtorisë është pedagogu pranë UNT-së, Doc. Dr. Bujamin Bela.
Se çka dhe si do të zhvillohet ky seminar në vazhdimësi ua sjellim disa nga pikat përmbajtësore:
𝟏.Ç𝐟𝐚𝐫ë ë𝐬𝐡𝐭ë 𝐳𝐡𝐯𝐢𝐥𝐥𝐢𝐦𝐢 𝐢 𝐤𝐚𝐫𝐫𝐢𝐞𝐫ë𝐬?
𝟐 .Ç𝐟𝐚𝐫ë ë𝐬𝐡𝐭ë 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐢𝐟𝐢𝐤𝐢𝐦𝐢 𝐢 𝐤𝐚𝐫𝐢𝐞𝐫ë𝐬?
𝟑. 𝐂𝐢𝐥𝐢 ë𝐬𝐡𝐭ë 𝐫𝐨𝐥𝐢 𝐝𝐡𝐞 𝐧𝐝𝐢𝐤𝐢𝐦𝐢 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐣𝐚𝐫, 𝐢 𝐦ë𝐬𝐢𝐦𝐝𝐡ë𝐧ë𝐬𝐢𝐭, 𝐢 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐯𝐞 𝐝𝐡𝐞 𝐟𝐚𝐤𝐭𝐨𝐫ë𝐯𝐞 𝐭𝐣𝐞𝐫ë 𝐭ë 𝐩ë𝐫𝐠𝐣𝐢𝐭𝐡𝐬𝐡ë𝐦 𝐧𝐝𝐢𝐤𝐮𝐞𝐬 𝐧ë 𝐳𝐠𝐣𝐞𝐝𝐡𝐣𝐞𝐧 𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢𝐭 𝐭𝐮𝐚𝐣?

By