Fakulteti i Shkencave Teknike, pranë Universitetit ‘Nënë Tereza’ në Shkup realizoi një bashkëbidedim online me maturantë të shkollës së mesme të Sarajit, ku promovoi para tyre programet studimore.

Gjatë prezantimit të programeve studimore të UNT-së në përgjithësi dhe të Fakultetit të Shkencave Teknike në veçanti, fjalë rasti kishin pedagogët Prof. Dr. Agim Mamuti, Mr. Blerant Ramadani, Mr. Musah Fejzullov, Doc. Dr. Urime Demiri Shaipi, Mr. Blerta Kondri, Mr. Edona Vinca, Mr. Albina Muça dhe Mr. Afet Musliji.

Maturantëve iu prezantuan të gjitha programet studimore, mundësitë dhe lehtësitë që me qëllim që ata sa më lehtë të ndërtojnë ardhmërinë e tyre duke studiuar në programet studimore që i ofron Fakulteti i Shkencave Teknike nga kryeqendra e Shkupit, edhe atë: Sisteme elektroenergjetike; Ekonomi e zbatuar dhe ndërmarrësi; Mekatronikë; Menaxhment industrial; Inxhinieri për mbrojtjen e ambientit jetësorë dhe sigurisë në punë;

By