Të nderuar,  për shkak të parandalimit të përhapjes së virusit COVID-19, Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup edhe këtë vit ndërmer hapat preventive për mbrojtje nga virusi duke i sugjeruar të gjithë aplikuesit të mbajnë distancën, maskën dhe respektimin e tërë protokolit brenda UNT-së. UNT do të bëjë pranimin e dokumenteve për studentët e rinjë me orë të caktuara si në vijim:
𝐑𝐞𝐤𝐭𝐨𝐫𝐚𝐭 (Ndërtesa e Lidhjes së sindikatave të RMV-së):
👉Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës –  nga ora 09:00 -11: 00;
👉Fakulteti i Shkencave Teknike  – nga ora  11:00 – 14:00 dhe
👉Fakulteti i Shkencave Informatike  – nga ora 14:00 deri në 16:00
𝐎𝐛𝐣𝐞𝐤𝐭𝐢 𝐁 (sh.f. Kongresi i Manastirit)
👉Fakulteti i Shkencave Sociale – nga ora 09:00 deri në 13:00 dhe
👉Fakulteti i Shkencave Teknologjike – nga ora 13:00 – 15:00
Afati i parë për regjistrim!
*Regjistrimi i kandidatëve në afatin e parë të regjistrimit fillon nga 𝟐𝟓.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐝𝐞𝐫𝐢 𝐦ë 𝟑𝟎.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟏
**Shpallja e rezultateve preliminare 𝟎𝟏 𝐒𝐡𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫
***Shpallja e vendimit për pranim të kandidatëve 𝟎𝟑 𝐒𝐡𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫
****Regjistrimi i kandidatëve 𝟎𝟔-𝟏𝟎 𝐒𝐡𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫
𝐏ë𝐫 𝐝𝐞𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐫𝐫𝐞𝐭𝐡 𝐤𝐨𝐧𝐤𝐮𝐫𝐬𝐢𝐭 𝐩ë𝐫 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐤𝐢𝐦 𝐤𝐥𝐢𝐤𝐨𝐧𝐢: https://bit.ly/3xQrdJn

By