Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup më datë 07.07.2022 organizon Tryezë të rrumbullakët me temë: “Vala e rritjes së çmimit dhe buxheti familjar në RMV”

Tryeza zhvillohet për ti dhënë zë faktorëve ndikues të rritjes së çmimeve, shportës së konsumit dhe pagave në RMV si dhe strukturës së indeksit të çmimit të konsumatorit duke vënë në pah konkluzat finale të panelistëve duke patur mundësi të pranishmit për kyçje në diskutime në temën e lartëpërmendur.

By