Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup më 09 Nëntor 2022 nga ora 14:00 në klasën 304 realizon prezentimin e disa aplikacioneve softuerike konkrete të projektit ERASMUS VTECH.

https://vtech-project.eu/f/vrar-hackathon-to-be-held-in-umt-north-macedonia

By