Shkup, Janar 2023 – Rektori i Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup Prof.dr. Izet Zeqiri priti në një takim pune drejtorin e Qendrës Inovative në Shkup (Skopje Inovation Center) z. Burim Sherifi.

Rektori Zeqiri njoftoi Sherifin me ecurinë e Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup, ku vitin e kaluar u ndanë afër 60 bursa meritore që nga viti i parë për të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave Informatike dhe ato në drejtimet: Informatikë, Informatikë – mësimdhënie, Shkenca kompjuterike dhe inxhinieri, Programim i aplikuar.

Sherifi për Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup ofroi ndihmesë në avansimin progresiv dhe akademik ndaj studentëve të Shkencave Informatike dhe atë trajnim falas për avokimin, mentorimin dhe mbështjetjen e studentëve për krijimin e profileve profesionale duke i përshtatur tregut të punës.

Parimisht UNT dhe SIC u dakorduan që në të ardhmen e afërt të fillojnë trajnimet e para në profilin e shkencave informatike (programim, siguri kibernetike, IoT, ndërmarësi dhe të tjera). Trajnimet që do të zhvillohen nga “Qendra Inovative në Shkup” ku të njejtit do të certifikohen me certifikatë e cila ka kredibilitet internacional.

By