Zagreb, Mars 2023 – Prorektori për shkencë Prof.dr. Bekim Fetaji i cili së bashku me rektorin Prof.dr.Izet Zeqiri po qëndrojnë në vizitë pune në Universitetin e Teknologjive moderne informative në Zagreb, në suaza të Programit ‘ERASMUS IDADOHS’, zhvilloi ligjeratë ineraktive në lidhje me digjitalizimin e edukimit dhe krijimit të një platforme të përbashkët të digjitalizimit të materialeve edukative me resurse të hapura.

Ligjerata u zhvillua pas nënshkrimit të memorandumit, mes UNT-së dhe VSIT-së të Zagrebit, ndërsa zgjoi interesim të lartë.

Gjatë vizitës së punës në Zagreb, delegacioni i UNT-së në krye me rektorin Prof.dr.Izet Zeqiri, u pritën nga Ambasadori i Maqedonisë së Veriut në Kroaci, E.T. Milaim Fetaji.

By