Shkup, Maj 2023 – Në vazhdën e vizitave studimore që realizojnë studentët së bashku me pedagogët e tyre këtë rradhë studentët e studimeve Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup realizuan vizitë studimore në ministrin e Arsimit dhe Shkencës në vendin tonë, nën udhëheqjen e ligjëruesit Ariton Rama.  

Gjatë vizitës studimore studentët patën mundësi rrënjësisht të shohin prespektivën e kabinetit qeverisës pranë ministrisë së Arsimit si dhe njëkohësisht të kenë një takim konstruktiv me vetë ministrin Jeton Shaqirin. 

Studentët patën mundësinë e debatit të drejtëpërdrejtë me Ministrin Shaqiri ku u shtejlluan shumë tematika mbi cilësin e arisimin të lartë, kushtet dhe hapsirat e studentëve, u bashkëbisedua për ecurin e objektit të UNT-së që po shkon në rrugën e duhur, për bursat studentore në vend dhe jashtë dhe tema të zhvillimit arsimor. 

By