Prorektori Prof.dr. Bekim Fetaji ishte Foles kryesorë-Keynote speaker, me 3 punime shkencore të pranuara dhe ku së shpejti do të publikohen në IEEE konferencën në Universitetin e Wales-it, Britania e Madhe me temë “6th IEEE International Conference on Computing, Electronics and Communications Engineering 2023 (iCCECE ’23)”https://iccece23.theiaer.org/keynote.html

By