Me ftesë të prof. Llazar Jovevski, dhe në organizimin e “Qendrës për Edukimin e Klinikave në Departamentin Juridik” të Fakultetit Juridik të UKIM, prof. Aleksandar Petkovski mori pjesë në forumin “Biseda në kafene për marrëdhëniet dhe punën” me prezantim me temën “Transformimi digjital dhe vendi i punës fleksibël”.

Në forum morën pjesë studentë të vitit të 4-të të Administratës Publike, ndërsa përveç studentëve të universitetit tonë, pedagogë dhe studentë nga universitetet e tjera të vendit, përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, si dhe gjyqtarë dhe sindikata.

Në forum ishin përfaqësues sindikatave të shoqatës profesionale.Një nga konkluzionet ishte se Ligji për Punën dhe Punësimin duhet të pësojë ndryshime serioze për të përballuar sfidën dhe trendin e orarit fleksibël të punës.

By