Sofje, Qershor 2024 Prof. Dr. Stojan Kitanov nga Fakulteti i Shkencave Informatike të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup mori pjesë në javën ndërkombëtare në Universitetin Teknik në Sofje dhe mbajti një sërë ligjëratash, përmes CEEPUS mobility programit në rrjetin BG-1103-08-2324.

Java ndërkombëtare CEEPUS-Programi i Shkëmbimit të Evropës Qendrore për Studime Universitare u zhvillua nga datat 20.05.2024 deri më 24.05.2024 në Universitetin Teknik të Sofjes, ku morën pjesë profesorë dhe doktorantë nga Republika e Bullgaria, Shqipëria, Kosova, Bosnja, Malit të Zi, Gjeorgjia, Moldavia dhe Republika e Maqedonisë së Veriut, përmes rrjeteve të mobilitetit CEEPUS dhe ERASMUS+.

Fillimisht, profesori bëri një pasqyrë të mundësive të studimit të ciklit të parë dhe të dytë të studimeve, si dhe mundësive kërkimore që ofron vetë Universiteti “Nënë Tereza”, me referencë të veçantë për Fakultetin e Shkencave Informatike, ndërsa gjatë qëndrimit në Sofje Prof. Dr. Stojan Kitanov mbajti këto ligjërata eksperte, të cilat ishin veçanërisht interesante për doktorantët: Hyrje në rrjetet celulare 6G, Inteligjencë artificiale e shpërndarë në rrjetet celulare 6G, Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve në rrjetet celulare 6G, Pasqyrë e kontinuumit kompjuterik, Vazhdimësia kompjuterike në rrjetet celulare 6G dhe Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve përmes Continuum-it Kompjuterik në rrjetet celulare 6G.

Gjithashtu, gjatë qëndrimit u bisedua për mundësinë e bashkëpunimit dhe pjesëmarrjes në të ardhmen në projekte të përbashkëta me profesorët e universiteteve nga vendet e lartpërmendura.

CEEPUS (Programi i Shkëmbimit të Evropës Qendrore për Studime Universitare) është një program akademik shkëmbimi në fushat e arsimit dhe kërkimit që përfshin 15 vende të Evropës Qendrore, që u ofron profesorëve dhe studentëve mundësi për të kaluar një periudhë studimi ose mësimdhënieje jashtë vendit në universitetet partnere.

By