Agroinxhineria

Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Teknologjike
Drejtimi: Agroinxhineria
Cikli i studimeve: Cikli i parë
Kredi ECTS: 180

 

Agroinxhinieri - 1-1