Gazetari

Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Sociale
Drejtimi: Gazetari
Cikli i studimeve: Cikli i parë
Kredi ECTS: 240

GAZETARI-1