Inxhineri makinerike dhe menaxhment

Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Inxhineri makinerike dhe menaxhment
Cikli i studimeve: Cikli i parë
Kredi ECTS: 240

inxhinjeria mekanike dhe menaxhment-1