Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Inxhinieri e komunikacionit dhe transportit
Cikli i studimeve: Cikli i parë
Kredi ECTS: 240

 

Transporti-1