Faculty: Fakulteti i Shkencave Teknologjike
Study Program: Teknologji Ushqimore
Cycle: Bachelor
ECTS credits: 240

Teknologji Ushqimore-1