Të udhëhequr nga parimet e mirëkuptimit dhe respektit të ndërsjellë si dhe  nga nevoja për zhvillim dhe thellim të bashkëpunimit akademik sot 04 mars 2019 u nënshkrua memorandumi i bashkëpunimit midis Univerzitetit “Nënë Tereza” në Shkup dhe Shoqatës së Miqësisë Franko Shqipëtare në Francë.

Rektori i Univerzitetit “Nënë Tereza” në Shkup prof.dr. Azis Pollozhani para mysafirëve në pika të shkurtëra prezantoi drejtimet studimore të universitetit, stafin akademik si dhe veçoritë kryesore që e bëjnë të veçantë Univerzitetin “Nënë Tereza” në Shkup. Ai ndër të tjerat vlerësoj lartë bashkëpunimin me Shoqatën e Miqësisë Franko Shqipëtare në Francë si një urë lidhëse e cila mundëson lidhjen dhe bashkëpunimin e universitetit me organizata ndërkombëtare, universitete dhe instutucione ndërkombëtare me seli në Francë dhe Gjenevë.

Kryetari i Shoqatës së Miqësisë Franko Shqipëtare në Francë z.Tahir Shabani shprehu vlerësimet më të lartë për Univerzitetin “Nënë Tereza” në Shkup si tempull i dijes dhe shprehu gadishmeërin e tijë për të zhvilluar programe të përbashkëta për trajnime profesionale, konferenca dhe simpoziume për avancimin e studentëve dhe stafit akademik të universitetit.

Memorandumi i bashkëpunimit parasheh shkëmbimit të përvojave dhe njohurive shkencore dhe profesionale, organizmin e konferencave shkencore, akademike, simpoziumeve, leksione,  tribunave të përbashkëta si dhe bashkëpunim për projekte me interes të përbashkët kërkimor studiues në përputhje me deklaratën e Bolonjës dhe standardeve evropiane për arsim të Lartë.

Në ceremoninë e nënshkrimit të memorandumi ishin prezent edhe Konzuli i Përgjithshëm i Kosovës në Republikën e Maqedonisë së Veriut si dhe përfaqësuesei i Shoqatës së Miqësisë Franko Shqipëtare në Francë z.Mevaip Avdiu.

DSC_0919 DSC_0930

By