UNT ME SEMINAR SHËNON DITËN BOTËRORE TË SHKENCËS

foto Dita boteroe e Shkences

Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup, me rastin e Ditës botërore të Shkencës organizoi seminar trajnimi me certifikatë për Bioinformatikë, me trajnues Profesor Massimo Daugeti nga Universiteti i Sassarit, Itali.

Share it with your friends...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn