Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup në bashkëpunim me Universitetin ‘Shën Klimenti i Ohrit’ në Manastir dhe Universitetin e Sassarit në Itali, më datë 𝟏𝟎 𝐪𝐞𝐫𝐬𝐡𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟏,

Organizojnë Konferencën Shkencore Ndërkombëtare:

𝐌𝐈𝐆𝐑𝐈𝐌𝐈 𝐃𝐇𝐄 𝐙𝐇𝐕𝐈𝐋𝐋𝐈𝐌𝐈 – 𝐌𝐔𝐍𝐃Ë𝐒𝐈𝐓Ë 𝐏𝐎𝐒𝐓 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗
Pandemia COVID-19 duket se është vënë nën kontroll, pasi vaksina tashmë është në dispozicion për grupet më të rrezikuara, kështu që mund të duket sikur po i kthehemi jetës normale.
Sidoqoftë, edhe pse masat e qeverive ndaj virusit mund të tërhiqen ngadalë, ndikimi i pandemisë që nga gjeopolitika deri te kujdesi shëndetësor dhe teknologjia, do të jetë prezent edhe më tej.
Kjo dëshmon se ne nuk do të mund t’i kthehemi normalitetit siç ishte më parë dhe se ne duhet të presim një “realitet të ri post-Covid” dhe një të ashtuquajtur “Normalitet të Ri”.
Prandaj, ne duhet patjetër të jemi gati për këtë “Normalitet të Ri”, dhe për një perspektivë të re post-Covid.
Andaj, kjo konferencë mirëpret punime kërkimore mbi temat në lidhje me migracionin me theks të veçantë në ndikimet e pandemisë në periudhën Post-COVID-19, me tema si më poshtë, por pa u kufizuar:
– 𝐌𝐢𝐠𝐫𝐢𝐦𝐢 𝐝𝐡𝐞 𝐳𝐡𝐯𝐢𝐥𝐥𝐢𝐦𝐢: 𝐧𝐝𝐢𝐤𝐢𝐦𝐞𝐭 𝐤𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐨𝐫𝐞, 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤𝐞, 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐤𝐞 𝐝𝐡𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞
– 𝐌𝐛𝐫𝐨𝐣𝐭𝐣𝐚 𝐞 𝐭ë 𝐝𝐫𝐞𝐣𝐭𝐚𝐯𝐞 𝐭ë 𝐧𝐣𝐞𝐫𝐢𝐮𝐭, 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐫𝐢𝐬ë, 𝐤𝐮𝐣𝐝𝐞𝐬𝐢𝐭 𝐬𝐡ë𝐧𝐝𝐞𝐭ë𝐬𝐨𝐫 𝐝𝐡𝐞 𝐦𝐢𝐫ë𝐪𝐞𝐧𝐢𝐞𝐬 𝐬ë 𝐦𝐢𝐠𝐫𝐚𝐧𝐭ë𝐯𝐞
– 𝐒𝐢𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐡𝐞 𝐦𝐢𝐠𝐫𝐢𝐦𝐢 𝐧ë 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐮𝐝𝐡ë𝐧 𝐩𝐨𝐬𝐭-𝐩𝐚𝐧𝐝𝐞𝐦𝐢𝐤𝐞
– 𝐒𝐡𝐟𝐚𝐪𝐣𝐚 𝐞 𝐤𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐤𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐭ë 𝐫𝐢 𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥
– 𝐒𝐟𝐢𝐝𝐚𝐭 𝐝𝐡𝐞 𝐦𝐮𝐧𝐝ë𝐬𝐢𝐭ë 𝐞𝐤𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐤𝐞 𝐧ë ‘𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢𝐧 𝐞 𝐑𝐢’
– 𝐄𝐝𝐮𝐤𝐢𝐦𝐢 𝐝𝐡𝐞 𝐞-𝐦ë𝐬𝐢𝐦𝐢 (𝐞-𝐥𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠) 𝐬𝐢 𝐭𝐫𝐞𝐧𝐝 𝐢 𝐫𝐢
– 𝐍𝐝𝐢𝐤𝐢𝐦𝐞𝐭 𝐩𝐬𝐢𝐤𝐨-𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐭ë 𝐫𝐫𝐣𝐞𝐭𝐞𝐯𝐞 𝐯𝐢𝐫𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞
– 𝐍𝐝𝐢𝐤𝐢𝐦𝐢 𝐢 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐤ë𝐬 𝐝𝐡𝐞 𝐤𝐢𝐛𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭𝐢𝐤ë𝐬 𝐧ë 𝐬𝐡𝐨𝐪ë𝐫𝐢𝐭ë 𝐝𝐡𝐞 𝐤𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐭
– 𝐇𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭 𝐢 𝐫𝐢 𝐩ë𝐫 𝐝𝐢𝐳𝐚𝐣𝐧𝐢𝐧 𝐝𝐢𝐱𝐡𝐢𝐭𝐚𝐥
– 𝐓𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐭 𝐞 𝐚𝐫𝐝𝐡𝐬𝐡𝐦𝐞 𝐚𝐫𝐤𝐢𝐭𝐞𝐤𝐭𝐨𝐧𝐢𝐤𝐞 𝐝𝐡𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐢𝐟𝐢𝐤𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐡𝐚𝐩ë𝐬𝐢𝐧𝐨𝐫
– 𝐑𝐢-𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢𝐦𝐢 𝐢 𝐡𝐚𝐩ë𝐬𝐢𝐫ë𝐬 𝐧ë ‘𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢𝐧 𝐞 𝐑𝐢’

Afati i fundit për dorëzimin e abstrakteve është data 22 maj 2021.
Për më tepër informata në linkun në vijim:

Home

By