Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup ndëmerr iniciativën ‘REVERSE BRAIN DRAIN’ (Kthimi i trurit) dhe i fton për angazhim të gjithë profesorët, kuadrin e kualifikuar Doktor Shkence e me thirrje shkencore docent e më të lartë, që për momentin punojnë nëpër universitete të ndryshme botërore dhe kontribojnë jashtë Maqedonisë së Veriut, të vijnë dhe të kontribojnë në Universitetin ‘Nënë Tereza’ në Shkup, në drejtimet dhe Fakultetet që ka UNT-ja (www.unt.edu.mk).

Kjo iniciativë bëhet me qëllim që kuadrit cilësor, që ka lëshuar Maqedoninë e Veriut, ti ofrohet dhe ti jepet mundësia të kontribojnë dhe angazhohen në mësimdhënie ose hulumtim në Universitetin ‘Nënë Tereza’ në Shkup.

Të gjithë të interesuarit luten që aplikimin ta bëjnë në linkun më poshtë:https://forms.gle/1x3nd7PtbtChJF6t6

By