Rektori i Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup Prof. Dr. Izet Zeqiri priti në një takim pune Profesorin nga Universiteti i Prishtinës Prof. Dr. Agron Pajaziti. Rektori Zeqiri gjatë takimit informoi profesorin Beqiri për veprimtarinë akademke të UNT-së si dhe pranoi uratat për detyrën e re.

Gjatë takimit u arrit marrëveshje që profesor Beqiri të kontribon në në drejtim të zhvillimit të cilësisë në laboratorët shkencorë të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup, me qëllim që studentëve tu mundësohen kushte më të mira për studim, ndërsa UNT të bëhet urë lidhëse me komunitetin e biznesit në vend dhe jo vetëm.

Prof.Dr. Agron Pajaziti aktualisht është dhe ligjërues pranë Fakultetit të Shkencave Teknike të UNT-së.

By