(Shkup, 15-16 dhjetor 2022) – Fakulteti Shkencave të Informatikës pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup me angazhim dhe udhëheqje të Profesorit Bekim Fetaji do të jetë nikoqir i Konferencës së ardhshme Ndërkombëtare IEEE më 15 dhe 16 dhjetor, organizuar nga IEEE seksioni MB me mbështetjen e seksionit IEEE maqedonas në linkun e mëposhtëm

http://contesa22.theiaer.org/ 

 Organizatorët e konferencës do të vijnë me stafin dhe njerëzit e tyre ekspertë organizues dhe disa stafi dhe njerëzit tuaj do të kenë mundësinë t’u bashkohen edhe atyre në komitetin organizativ dhe shkencor. Të gjitha punimet do të botohen në Bibliotekën Dixhitale IEEE Xplore dhe pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të publikojnë versione të zgjeruara të punimeve më të mira në disa revista, si dhe me detaje që së shpejti do të shpallen nga seksioni IEEE UK në faqen e internetit të konferencës.

Ju lutem mos ngurroni të informoni të gjithë kolegët tuaj, anëtarët e stafit dhe studentët e interesuar për të marrë pjesë.

Afati i fundit për dorëzimin e punimeve është 30 tetor, ndërsa datat e konferencës janë më 15 dhe 16 dhjetor 2022.

Të gjitha detajet në lidhje me Konferencën i gjeni më poshtë:

Konferenca e 3-të Ndërkombëtare për Aplikacionet e Kompjuterisë, Rrjeteve, Telekomunikacionit dhe Shkencave Inxhinierike 2022 (CoNTESA ’22) Universiteti Nënë Tereza, Maqedonia e Veriut

http://contesa22.theiaer.org/

By