Të drejtë pjesëmarrjeje kanë vetëm studentët e rregullt të Universitetit Nënë Tereza – 𝐅𝐚𝐤𝐮𝐥𝐭𝐞𝐭𝐢 𝐢 𝐒𝐡𝐤𝐞𝐧𝐜𝐚𝐯𝐞 𝐓𝐞𝐤𝐧𝐢𝐤𝐞 – Shkup, të cilët kanë regjistruar për herë të parë  𝐯𝐢𝐭𝐢𝐧 𝐞 𝐈𝐈-𝐭𝐞 dhe 𝐯𝐢𝐭𝐢𝐧 𝐞 𝐈𝐈𝐈-𝐭𝐞 të studimeve në vitin akademik 2022/2023, në ndonjë nga drejtimet vijuese:

– Sistemet elektroenergjetike,

– Menaxhimi industrial,

– Mekatronikë,

– Inxhinieri mekanike dhe menaxhim

By