Prorektori për Shkencë i MTU Prof. dr. Bekim Fetaji është emëruar redaktor i konferencës IEEE Contesa 2022, e indeksuar dhe mbështetur nga Instituti i Inxhinierëve Elektrikë dhe Elektronikë me seli në Nju Jork.

Instituti i Inxhinierëve Elektrikë dhe Elektronikë është një shoqatë profesionale për inxhinierinë elektronike, inxhinierinë elektroelektronike dhe disiplina të tjera të lidhura me zyrën e saj të korporatës në New York City dhe qendrën e saj të operacioneve në Piscataway, New Jersey.

By