Prof. dr. Debabrata Samanta është profesor dhe udhëheqës i programit të Departamentit të Kompjuterisë dhe Teknologjive të Informacionit dhe aktualisht ligjëron në RIT (Rochester Institute of Technology) në Kosovë.

Dr. Samanta zhvilloi ligjëratë para studentëve të Fakultetit të Informatikës me titull: “Realiteti virtual – Përpunimi i imazhit Konvertimi 2D në 3D”, ndërsa u prit nga prorektori për shkencë Prof. dr. Bekim Fetaji dhe ushtruesi i detyrës së Dekanit të Fakultetit të Informatikës Doc.dr. Majlinda Axhiu dhe profesore tjerë nga Fakulteti.

Pas ligjëratës u diskutuan mundësitë e bashkëpunimit me udhëheqësin e këtij programi dhe u arrit marrëveshje që së bashku me studentët dhe disa Profesorë të vizitojë RIT-in në që do të mbahet më (25-26 mars 2024) në kuadër të Simpoziumit të Pestë Ndërkombëtar për Përpunimin e Sinjalit dhe Imazhit (ISSIP 2024) me mbështetje nga IEEE Computational Intelligence Society dhe Springer ne linkun e dhene: https://issip.icrcicn.in/#Call-for-Paper

By