Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Ekonomia e aplikuar (zbatuar) dhe sipërmarrësia
Cikli i studimeve: Cikli i parë
Kredi ECTS: 240

 

ekonomia-1