Pse UNT?!

Tre arsye pse duhet të studioni në UNT:

 

Programe të përqëndruara në karrierë: Programet tona të studimit janë të orientuara drejt së ardhmes në fusha kërkimore dhe inovative. Studimet ndërdisiplinore garantojnë që studentët tonë të zhvillojnë aftësi të nevojshme për sukses në karrierë në cilëndo lëmi që përzgjedhin. Pjesëmarrja e UNT-së në rrjetet e universiteteve më prestigjioze përmes programit Erasmus+ që mundësojnë shkëmbim të studentëve dhe stafit akademik për të qenë në rrjedhë me të arriturat më të reja shkencore. Ne jemi një hap para të tjerëve, praktikat më avangarde shkencore janë pjesë e programeve tona studimore. Motoja jonë është, “dija ju mundëson të njihni të sotshmen, inovacioni ju garanton të ardhmen”. E ardhmja është me ne.

 

Vendndodhja: I vendosur në qendër të kryeqytetit, UNT për studentët mundëson jetë akademike cilësore por edhe kulturore përmes kontakteve të afërta sa me institucionet shkencore e arsimore si motra aq edhe me ato shtetërore e kulturoro–zbavitëse. Të qenurit në qendër do të thotë që gjitha rrugët të përputhen në një pikë, tek Ju. Juve ju mbetet të zgjidhni rrugën që do të ndiqni. Për ne, sa më e gjerë është gama e mundësive për të zgjedhur aq më të gjerë janë kufijtë e lirisë. Nuk ka liri nëse nuk keni mundësi për të zgjedhur. Nëse dëshironi ardhmëri me shumë mundësi, studioni në UNT.

 

Diverziteti: Të bindur se në botën e integrimeve dhe globalizimit dallimet kulturore dhe gjuhësore janë vlerë shtesë, UNT ju garanton jetë studentore dhe akademike me laramani kulturore e gjuhësore. Për çdonjërin që dëshiron që nga një vend i vogël të përjetoj të bukurën e botës së integruar dhe globale çelësi që hap portat e kësaj bote është Universiteti Nënë Tereza në Shkup. Për ne vlen parulla “e tërë është kur i ke të gjitha”, të gjitha i gjeni në UNT.