Universiteti “Nënë Tereza” – Shkup,  vazhdon me angazhimet serioze për inkuadrimin e këtij institucioni në platforma të rëndësishme ndërkombëtare. Në këtë kuadër, UNT,  është anëtarësuar në rrjetin e platformës kërkimore – shkencore EBSCO. Me 10 maj 2017, në hapësirat e këtij universiteti, u mbajt prezantimi për platformën  EBSCO–n, e cila është një bazë  e të dhënave periodike të qindra revistave, gazetave dhe imazheve të arritshme nëpërmjet internetit (online research platform).

DSC_0250

Prezantimi u mbajt në gjuhën angleze nga ekspertja e njohur Tamila Mirkamalova – përfaqësuese e EBSCO-host. Ajo ligjëroi në temën “ Gjetja dhe marrja e informacionit akademik me EBSCO”.

Universiteti “Nënë Tereza” – Shkup, tashmë ka lidhur bashkëpunim institucional me universitete prestigjioze nga rajoni dhe ato ndërkombëtare.

 DSC_0257 (1)

By