Tetovë, 01.04.2019  Profesorë nga Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup, të udhëhequr nga profesoresha Drenusha Kamberi, vizituan shkollat e mesme në Tetovë,

“Kiril Pejçinoviç”, shkollën e mesme ekonomike “8 Shtatori” dhe shkollën e mesme tekstile “Gjoce Stojçeski” me ç’ rast njoftuan maturantët me programet studimore që ofron UNT-ja.

Pjesë e grupit të profesorëve që prezantuan programet studimore në Tetovë ishin profesorët Drenusha Kamberi,  Zana Beqiri Luma, Yllka Cemena, Nevenka Todorovska,  Isak Idrizi dhe Besar Abdiu.

Maturantët tetovarë u informuan me kushtet për mësim si dhe programet e shumta studimore, në pesë fakultetet, dhe atë: Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Fakulteti i Shkencave Teknike, Fakultetin e Shkencave Teknike, Fakultetin e shkencave Teknologjike dhe Fakultetin e Shkencave Sociale, ndërsa punon konform standardeve më të larta ndërkombëtare.

Gjatë vizitave u zhvillua sesion i pyetjeve&përgjigjeve për çështjet që u interesonin.

By