UNT MIRËPRET STUDENTËT E RINJ

logo 2 (2)

К O N K U R S PËR REGJISTRIMIN E STUDENTËVE NË CIKLIN E PARË DHE TË DYTË TË STUDIMEVE NË UNIVERSITETIN “NËNË ТEREZA” NË SHKUP NË VITIN AKADEMIK 2019/2020 Shkup, 22. 07. 2019 Universiteti “Nënë Тereza” në Shkup shpalli Read More …

UNT fitoi projekt nga NATO

1280px-Flag_of_NATO.svg

Mirënjohje dhe kënaqësi e madhe për Universitetin Nënë Tereza në Shkup me rastin e miratimit të projektit nga NATO-ja të emërtuar si Anti Drones – Innovative concept for detecting and neutralise “killer-drones”. Projekti në fjalë, ka të bëj me sigurinë Read More …