Profesori i UNT-se Prof.Dr. Bekim Fetaji mbajti ligjeratën e tij si “Keynote Lecturer” me temë: “Using Python Programming for Devising Predictive Analytical Models in Healthcare”. Ligjerata e tij është në suaza të Kongresit për Teknologji të Avancuara në Biomjekësi e cila mbahet në Universitetin Bashkent, Ankara, Turqi.

IMG-00d1914e3a2f94c60490879478f09af5-V

By