Ua prezentojmë Arta Qerimin, të diplomuaren krenare të UNT-së

Studentja tashmë e diplomuar, e programit studimor ‘Studime Europiane’ pranë Fakultetit të Shkencave Socialetë UNT-së, Arta Qerimi, pas diplomimit, ka ndërmarrë një sere aktivitetesh pas mbarimit të studimeve.

E pajisur me dije dhe praktikë gjatë studimeve, ajo gjatë  periudhës së fundit morri pjesë në disa seminare e trajnime të cilat asaj i ndihmojnë në zhvillimin e saj personal si dhe në atë profesional.
Ndër më të rëndësishmet në të cilat ajo morri pjesë janë:

–           Shkolla e 6-të e NATO-s (6th NATO School) “NATO at 70 and the Road Ahead” e organizuar nga Klubi I Keshillit Rinor Euro-Atlantik Bullgar, në Smoljan, Bullgari, 02-08 Qershor 2019

–           Shkëmbim I të rinjve (Youth Exchange) “Sharing my roots” Erasmus+, Vila Nova de Tazem, Portugali, 28 Qershor-04 Korrik 2019

–           Shkolla Ndërkombëtare Verore (Prishtina International Summer University) “PISU 2019”, organizuar nga Universiteti I Prishtinës “Hasan Prishtina” ne Prishtinë, Kosovë, 08-19 Korrik 2019

–           ShkollaVerore e Luginës (Lugina Summer University) “FenomeniModernitet” organizuarngaUnioniStudentoriLuginëssëPreshevësnëMaqedoni, ShqipëridheKosovë, nëPreshevëdheBujanoc, 24-27 Gusht 2019

–           Seminar Paqësor (Peace Seminar) “Youth Days September 2019”, organizuarnga EYFON, nëNeumarkt in der Steiermark, Austri, 23-27 Shtator 2019

–           Vizitë Studimore (Study Visit) “Youth Empowerment for Active Participation in Decision-Making Process”, organizuar nga Këshilli Euro-Atlantik I Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ambasadës së Bullgarisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në Sofje, Bullgari, 01-03 Tetor 2019.

 

6-Study Visit

2-Youth Exchange

1-NATO Summer School

3-PISU

5-EYFON

By