Të enjten, më datë 12.12.2019, në orën 11.00, në Amfiteatrin 301 (kati 3-të) Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup do të promovon dy libra me autorë profesorë të UNT-së, dhe revistën shkencore të universitetit:

• GLOBALIZIMI DHE IDENTITETI SHQIPTAR

nga autori Prof. Dr. Rizvan Sulejmani, pedagog dhe prorektor në UNT

• FILOZOFIA E MUZIKËS NË GREQINË ANTIKE

të autorit Prof. Dr. Sunaj Rahimi, pedagog dhe dekan i Faultetit të shkencave Sociale pranë UNT-së

• INTERKULTURA 2

revistë shkencore e UNT-së, me kryeredaktor Prof. Dr. Mustafa Ibrahimi, pedagog dhe drejtor i Qendrës për Botime Akademike dhe Bibliotekës në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup.

Tre botimet janë realizuar me mbështetje financiare të Ministrisë së Kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Jeni të mirëseardhur!sulej

Frontj

By