Të dashur student, paraqitja e provimeve (online) për afatin e shtatorit ka filluar, dhe atë nga data 21.08.2020 deri më 27.08.2020 do të mundë ti paraqesni provimet në platformën online.

Në vazhdim ndiqni linqet e Fakultetit tuaj përkatës:

Fakulteti i Shkencave të INFORMATIKËS

Fakulteti i Shkencave TEKNOLOGJIKE
Fakulteti i Shkencave SOCIALE

Fakulteti i Shkencave TEKNIKE

Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës

Për sqarime të më tutjeshme ndiqni linkun në vazhdim:
Suksese!

By