Shkup, 27.08.2020 – Vazhdojnë regjistrimet e ciklit të parë pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup. Iinteresimi i lartë, për pesë fakultetet e universitetit të vetëm publik në gjuhën shqipe në kryeqytet.

UNT siç dihet, në pesë fakultetet e saj, përmban ekskluzivisht drejtime deficitare, që kërkohen në tregun e punës.

Si gjeneratë e pestë të ciklit të I-rë të studimeve studentët potencial kanë mundësinë që në pesë Fakultetet në përbërje të tij, të regjistrohen edhe atë në:
👉 Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës 👷‍♂
👉 Fakultetin e Shkencave Informatike 💻⌨📡
👉 Fakultetin e Shkencave Teknike 📈📊
👉 Fakultetin e Shkencave Teknologjike dhe 👩‍🔬
👉 Fakultetin e Shkencave Sociale 👩‍📚📸

Për më shumë ndiq: www.unt.edu.mk
Apo konkursin e regjistrimit:
Afati i parë për aplikim vijon nga 24 deri më 31.08.2020
Rezultatet preliminare 02.09.2020

By